Medical Treatments : PRP (Platelet Rich Plasma)
27 ธ.ค. 2559 17:13 น.
Medical Treatments : PRP (Platelet Rich Plasma)

เป็นการใช้เกร็ดเลือดที่มีความเข้มข้นกว่าเกร็ดเลือดในกระแสเลือดทั่วไป 3-4 เท่า ซึ่ง PRP ได้จากการปั่นแยกเลือดออกมาโดยใช้เครื่องเหวี่ยงสาร (Centrifuge) และเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดลงไป ทำให้เลือดแยกชั้นเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ไปอยู่ชั้นบนสุด

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง

  • ชะลออาการผมร่วง

  • ในกรณีที่ปลูกผมจะทำให้เห็นผลได้ดีขึ้น

  • รากผมแข็งแรงขึ้น

  • เส้นผมดกดำ และหนาขึ้น

Related