About us

Hair Clinique by SLC คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านเส้นผมและหนังศีรษะที่มีกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคของเส้นผม และหนังศีรษะ รวมไปถึงเชี่ยวชาญด้านการปลูกผมโดยเฉพาะ ควบคุมและดูแลโดย SLC Siam Laser Clinic ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี จากการที่เราได้พบกลุ่มคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษา ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมน้อย ผมบาง ผมหลุดร่วงง่าย แม้จะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่เรื่องเส้นผมเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกภาพของคุณดูดีได้ เราจึงได้นำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยจนเกิดเป็นศาสตร์เฉพาะทาง และเทคนิคที่ทันสมัยในการปลูกผมให้แลดูเป็นธรรมชาติที่สุดรวมไปถึงสรรสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงหนังศีรษะให้คงความแข็งแรงต่อเส้นผมให้อยู่กับคุณตราบนานเท่านาน