ปลูกผมผู้ชายกับปลูกผมผู้หญิงแตกต่างกันอย่างไร และขั้นตอนเป็นแบบไหน
05 เม.ย 2567 17:42 น.
ปลูกผมผู้ชายกับปลูกผมผู้หญิงแตกต่างกันอย่างไร และขั้นตอนเป็นแบบไหน

การปลูกผมเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาหัวล้าน หัวเถิก ผมบาง หรือผมร่วง ซึ่งการปลูกผมก็เป็นวิธีที่เวิร์คที่สุด เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนและยั่งยืนที่สุด และการปลูกผมไม่ว่าจะเทคนิคไหนก็จะมีขั้นตอนในการปลูกผมไม่ได้ต่างกัน จะแตกต่างกันเพียงตอนนำรากผมออกมาเท่านั้น โดยไม่ว่าจะผู้หญิง ผู้ชายหรือเพศทางเลือกทุกคนจะมีขั้นตอนการปลูกผมไม่ต่างกัน

ปลูกผมผู้ชายกับปลูกผมผู้หญิงแตกต่างกันอย่างไร และขั้นตอนเป็นแบบไหน

ปลูกผมผู้ชายหรือปลูกผมผู้หญิง เป็นวิธีแก้ปัญหาผมร่วง ศีรษะล้านแบบยั่งยืน โดยจะใช้เทคนิคการย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอย เป็นบริเวณที่มีรากผมและเส้นผมแข็งแรงที่สุด ย้ายไปปลูกยังบริเวณที่มีปัญหาผมบางหรือศีรษะล้าน เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เหมือนการย้ายต้นไม้ที่แข็งแรงมากๆ จากบริเวณที่หนาแน่นไปปลูกในพื้นที่ที่โล่ง โดยต้นไม้ที่ย้ายก็จะเจริญเติบโตใหม่ด้วยความแข็งแรงเหมือนเดิม โดยถ้าให้บอกถึงความแตกต่างก็คงมีเพียงอย่างเดียว คือ ขั้นตอนการออกแบบทรงผมหรือแนวผม ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์ในการดีไซน์ทรงผมแนวผมให้ดูเป็นธรรมชาติ   

ขั้นตอนการปลูกผมผู้ชายและปลูกผมผู้หญิง มี 2 วิธีหลักสากล

ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
  

1. วิธี FUT (Follicular Unit Transplant) 

  • แพทย์จะผ่าตัดแถบหนังศีรษะออกจากบริเวณท้ายทอย ในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดที่ตัดออกจะขึ้นอยู่กับจำนวนกราฟที่จะใช้ในการปลูก ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมิน

  • นำหนังศีรษะที่ได้มาคัดแยกกราฟด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยผู้ชำนาญการ

  • แพทย์เย็บปิดแผลบริเวณท้ายทอย

  • แพทย์เจาะรูบนหนังศีรษะในบริเวณที่ต้องการปลูกผม 

  • นำกราฟที่ได้จากการคัดมาปลูกลงในรูที่เจาะเตรียมไว้ 

ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
  

2. วิธี FUE (Follicular Unit Extraction)

  • แพทย์ใช้เครื่องมือเจาะขนาดเล็ก เจาะรากผมทีละกราฟออกจากบริเวณท้ายทอย หลังเจาะไม่ต้องมีการเย็บปิด เพราะแผลมีขนาดเล็กมาก 

  • ทำการแยกกราฟโดยผู้ชำนาญการ

  • แพทย์เจาะรูบนหนังศีรษะในบริเวณที่ต้องการปลูกผม

  • นำกราฟที่ได้จากการคัดมาปลูกลงในรูที่เจาะเตรียมไว้ 

ทั้ง 2 วิธีก็จะใช้เวลาในการทำประมาณ 4-8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนกราฟที่ใช้ในการปลูก และหลังการปลูกผมก็จะใช้เวลาพักฟื้น 1-2 วัน หรือจริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องพักฟื้นอะไรเลย สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เพียงแต่งดเล่นกีฬาที่มีการกระโดดหรือกระแทกแรงๆ กับงดว่ายน้ำ และสามารถสระผมได้หลังทำ 2 วัน หลังจากนี้ก็รอให้เส้นผมขึ้นตามลูปของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผม ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนที่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ชัดเจน โดยผลลัพธ์จะเต็มที่แบบ 100% จะเป็นหลังปลูกผมครบ 1 ปี 

รีวิวปลูกผมผู้ชาย

ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย
ปลูกผมผู้ชาย,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique,รีวิวปลูกผมผู้ชาย 

ก้าวหน้า พร้อมโชว์ มั่นใจ ไม่ง้อผงดำปิดแทรกล้าน ปลูกผมผู้ชาย 1,000 กราฟ ปลูกผมกับหมอหมู

 

อย่าว่าฉันหัวล้าน ลาเถิกถาวร 9 เดือน Twogayther ปลูกผมเทคนิค FUE 1,500 กราฟ

คุณพ่อพี่ซานิ อัพเดทหลังปลูกผม FUE 3 เดือน กับคุณหมอฝน

รีวิวปลูกผมผู้หญิง

ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique
ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique
ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique
ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique
ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique
ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique
ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique
ปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผมผู้หญิง,ปลูกผม fut,ปลูกผม fue,รีวิวปลูกผม,รีวิวปลูกผม Hair Clinique

ปลูกผมผู้หญิง 1 ปี เทคนิค FUE 800 กราฟ แก้ไขผมด้านหน้าหาย

ปลูกผมผู้หญิง 1500 กราฟ ทับรอยสักเดิม ร่นขนาดหน้าผาก เทคนิคยาชา

ปลูกผมผู้หญิงแก้รอยสักไรผม 3 เดือน 2,000 กราฟ เทคนิค FUT

 
Related
ปลูกคิ้วแก้คิ้วบางถาวรได้ไหม แล้วขนคิ้วจะยาวเหมือนเส้นผมหรือเปล่า
ปลูกคิ้วแก้คิ้วบางถาวรได้ไหม แล้วขนคิ้วจะยาวเหมือนเส้นผมหรือเปล่า
การปลูกคิ้วจะเป็นการใช้รากผมมาปลูก ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเซลล์รากผมจะติดบริเวณคิ้วได้จริงไหม และขนคิ้วที่ปลูกจะยาวเหมือนเส้นผมด้วยไหม
5 แนวไรผมที่นิยมปลูกผมผู้หญิง เพื่อลดอายุ เพิ่มกรอบหน้าหวาน
5 แนวไรผมที่นิยมปลูกผมผู้หญิง เพื่อลดอายุ เพิ่มกรอบหน้าหวาน
การปลูกผมผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกผม Hair Line สร้างแนวไรผมใหม่ เป็นการปลูกผมเพื่อแก้ปัญหา และช่วยให้กรอบหน้าหวานขึ้น
10 ข้อควรรู้ก่อนเลือกคลินิกปลูกผม
10 ข้อควรรู้ก่อนเลือกคลินิกปลูกผม
เมื่อคลินิกปลูกผมเยอะขึ้นก็ทำให้เกิดความยากต่อการเลือกคลินิก ดังนั้น 10 ข้อนี้เลยที่จะทำให้คุณเลือกคลินิกปลูกผมที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้