ประเมินกราฟปลูกผมอย่างไรไม่ให้โดนหลอก!!
28 ส.ค. 2562 12:14 น.
ประเมินกราฟปลูกผมอย่างไรไม่ให้โดนหลอก!!

โดยปกติในหนึ่งรูขุมขนจะมีเส้นผมประมาณ 1-3 เส้น ซึ่งทางการแพทย์จะเรียกรูขุมขนที่นำไปปลูกว่ากราฟ ในหนึ่งกราฟจะมีเส้นผมเฉลี่ยอยู่ที่ 2 เส้น

ในส่วนของความหนาแน่นของจำนวนกราฟที่ใช้ในการปลูกผมนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ถ้าปลูกบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่สำคัญ เราสามารถปลูกให้มีความหนาแน่นประมาณ 50 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร เช่น ถ้ามีพื้นที่ 30 ตารางเซนติเมตร ก็สามารถปลูกได้ประมาณ 1,500 กราฟ ซึ่งจะได้จำนวนเส้นผมประมาณ 3,000 เส้น เป็นต้น


สำหรับพื้นที่ด้านบนของศีรษะนั้น สามารถปลูกได้ระหว่าง 30-50 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร สาเหตุที่เราอนุโลมให้ความหนาแน่นของเส้นผมที่ปลูกน้อยกว่าบริเวณด้านหน้า เนื่องจากด้านบนศีรษะเป็นส่วนที่ไม่ได้เป็นที่สังเกตจากคนรอบข้างมากเท่าบริเวณด้านหน้า รวมทั้งบริเวณผมบางหรือศีรษะล้านในด้านบนมักมีขนาดใหญ่ เราจึงอาจต้องกระจายการปลูกผมให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ปลูกผมในพื้นที่ 120 ตารางเซนติเมตร ในขณะที่เรามีเส้นผมที่จะปลูกที่ 4,000 กราฟ ถ้าต้องการปลูกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดให้มีความหนาแน่นเท่ากัน ก็จะได้ความหนาแน่นอยู่ที่ 30 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรนั่นเอง


การปลูกผมในแต่ละคนนั้นมีปัจจัยในการประเมินต่างกัน เช่น ขนาดพื้นที่ บริเวณที่ต้องการปลูก จำนวนเส้นผมที่สามารถนำมาปลูก เป็นต้น ทำให้การรักษามีความแตกต่างกันออกไป สำหรับท่านที่มีปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน หรือท่านที่ต้องการปรับเปลี่ยนแนวผมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สามารถนัดเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อการประเมินการรักษาได้ที่ Hair Clinique by SLC ค่ะ 

Related